To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

فارسی - 1800RESPECT چیست؟

هیچکس نباید در مقابل خشونت و تجاوز به حقوق دیگران بی تفاوت باشد. 1800RESPECT خدمات ملی در خصوص خشونت های خانوادگی و تجاوز جنسی ارائه می کند. 1800RESPECT به قربانیان/بازماندگان، خانواده، دوستان و افراد شاغل مربوط می شود. ما مشاوره تلفنی و آنلاین ارائه می کنیم و در وبسایت ما، مشاوره و اطلاعات مربوط به خدمات محلی مرتبط ارائه شده است. شما میتوانید به این اطلاعات از طریق وبسایت یا تماس با شماره تلفن 1800 737 732 دسترسی پیدا کنید.

1800RESPECT متعهد به حفظ حقوق تمامی شهروندان استرالیا برای زندگی در جامعه ای عاری از خشونت است. اگر شما آزار جنسی یا خشونت را در خانواده خود تجربه کرده اید و یا خود را در معرض این خطر می بینید، ما می توانیم به شما کمک کنیم. ما همچنین می توانیم به شما در صورتیکه از یک فرد قربانی خشونت حمایت کرده یا به این امر فعالیت دارید کمک کنیم.

کمک بطلبید

 

1800RESPECT مشاورین تلفنی و آنلاینی در اختیار دارد که میتوانند به شماکمک کنند.  مشاورین در امور ذیل خدمات می دهند:

  • دادن اطلاعات و پشتیبانی

  • شماره تماس فرد/سازمان ارائه کننده خدمات بخصوص

  • مشاوره و کمک در خصوص اقدامات بعدی و

  • ارائه یک طرح امنیتی

اطلاعات بگیرید

وبسایت 1800RESPECT همچنین اطلاعات مشخص و شفافی ارائه کرده است. این وبسایت، اطلاعاتی برای کمک به شما در جهت تشخیص علائم سوء استفاده و خشونت، طرح ریزی یک راهکار امنیتی و نیز دستیابی به خدمات حمایتی ارائه کرده است. 

دریافت اطلاعات و نحوه پشتیبانی از خانواده و دوستان

اعضاء خانواده و دوستان می توانند از 1800RESPECT استفاده کنند. اگر شما در خصوص فردی که به وی علاقه دارید، کودک یا یک همکار نگرانی دارید، 1800RESPECT میتواند به شما کمک کند.

وقتی کسی بگوید قربانی خشونت خانوادگی یا آزار جنسی بوده است این میتواند به شما یک شک وارد کند و ندانید که چه باید بگویید یاانجام دهید.  1800RESPECT اطلاعات و منابع مربوطه را ارائه می کند تا خانواده و دوستان بتوانند در این زمینه کمک کنند. خانواده و دوستان می توانند با یک مشاور تماس گرفته و وضعیت را توضیح دهند، سوال بپرسند و اطلاعات بگیرند. این وبسایت اطلاعات مربوط به خدمات مرتبط با خشونت خانوادگی یا آزار جنسی را ارائه می کند و لینک هایی به سوالات معمول و خدماتی که در هر ایالت ارائه می شود دارد. همچنین اطلاعاتی در خصوص طرح ریزی یک راهکار امنیتی نیز در آن ارائه شده است.

پشتیبانی از دیگران میتواند دلهره آور باشد و اثر آن تا مدت ها احساس شود. 1800RESPECT آماده پشتیبانی از خانواده و دوستان و نیز قربانی/بازماندگان خشونت است.

اطلاعات و پشتیبانی از افراد شاغل و متخصصین

بخشی از این وبسایت به افراد شاغل و یا متخصص مربوط می شود. اطلاعاتی در آن در خصوص خشونت های خانوادگی، آزار جنسی، گزارش دهی الزامی، و آسیب روحی در محل کار، ارائه شده است.

دربعضی از ایالت ها و مناطق، گزارش خشونت های خانوادگی الزامیست.  در همه ایالات و مناطق، آزار و سوءاستفاده جنسی ، جسمی و یاغفلت از کودکان باید گزارش شود. این وبسایت، اطلاعاتی برای کمک به افراد شاغل در مواقعی که باید با پلیس تماس بگیرند و نیز خدمات حمایت از کودکان ارائه کرده است.

کمک به دیگران میتواند لذت بخس و در عین حال دشوار باشد. این امر مستلزم همدلی و همدردی است. کارکنان و متخصصین که در خط مقدم مواجهه با تاثیرات آسیب های روحی قراردارند ممکن است هر از چند گاه تحت تاثیر اثرات منفی کار خود قرار گیرند.  آنها میتوانند با مشاوران 1800RESPECT برای پشتیبانی تماس بگیرند.

چگونگی برقراری تماس

شما میتوانید با 1800RESPECT از طرق ذیل تماس بگیرید: تماس تلفنی با شماره

732 737 1800(خدمات ترجمه ارائه می شود). از لینک National Relay Service برای دریافت خدمات دیگر استفاده کنید.

شاید مشاوره آنلاین برای شما ایمن تر باشد. میتوانید از طریق صفحه اصلی1800RESPECT  به خدمات مشاوره آنلاین دسترسی پیدا کنید. مشاوره آنلاین،زنده است. مشاور با شما مستقیماً صحبت می کند. برای استفاده از 1800RESPECT آنلاین، ‘popup-blocking’ را در صفحه مرورگر وب خود غیر فعال کنید. شما به اتصال مطمئن اینترنت نیاز دارید.

اگر مشاوره حضوری یا تلفنی را ترجیح می دهید می توانید آنرا اینترنتی و در وبسایت مربوطه درخواست کنید.

دسترسی به وبسایت، از طریق لینک 1800RESPECT امکان پذیر است.

 

در صورت قرار داشتن در معرض خطر آنی، برای دریافت کمک از پلیس با شماره 000 تماس بگیرید.

برای انجام تماس اضطراری با استفاده از TTY یا خدمات ملی امداد به Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

نحوه استفاده از خدمات مشاوره تلفنی که مترجم TIS در آن حضور دارد.

خدمات ترجمه تلفنی بصورت شبانه روزی (TIS ملی) و بطور رایگان برای هر کسی که می خواهد با 1800RESPECT تماس بگیرد ارائه می شود. برای انجام هماهنگی های لازم در این خصوص باید: با 1800RESPECT با شماره 732 737 1800 تماس بگیرید و درخواست مترجم کنید. فرد مشاور هماهنگی های لازم را انجام می دهد، یا با TIS با شماره 450 131 تماس بگیرید و از آنها بخواهید تا با 1800RESPECT تماس بگیرند.

 TIS

 

خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی چیست؟ درک خشونت خانوادگی به شما در چگونگی برخورد با آن کمک می کند.

 خشونت خانوادگی

 

Developed with: Ethnic Child Care, Family and Community Services Co-operative