To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

آزار جنسی چیست؟

درک مفهوم آزار جنسی به ما در نحوه برخورد با آن کمک می کند.

آزار جنسی، هر گونه عمل جنسی است که باعث ناراحتی و ترس در فرد شود. این عملی است که نه به دلخواه، بلکه با زور انجام شده است.

آزار جنسی، بنوعی خیانت به اعتماد و نفی حق انتخاب هر فرد در خصوص آنچه که به او و بدنش مربوط می شود است.   آزار جنسی، سوء استفاده از حقوق و اختیارات فردی است.

آزار جنسی ممکن است در بزرگسالان، کودکان، زنان و مردان، و افراد از هر زمینه ای روی دهد.

آزار جنسی را می توان سوء استفاده یا خشونت جنسی نیز نامید. عبارت هایی که برای توصیف آزار جنسی، نظیر تجاوز و سوء استفاده جنسی استفاده می شوند،هم معنی کلی دارند که در محاورات روز مره مورد استفاده قرار می گیرد و هم معنی تخصصی هنگامیکه از آنها برای توصیف جرائم جنائی مربوط به سکس استفاده می شود. در این وبسایت، ما از معنی کلی این کلمات استفاده می کنیم و فقط اطلاعات کلی در این زمینه می دهیم. 

اگر شما فکر می کنید که جرم جنایی مربوط به سکس در خصوص شما روی داده است و قصد شکایت دارید باید اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید. می توانید با خدمات مربوط به آزار جنسی در منطقه سکونت خود (به زبان انگلیسی می باشد)، با پلیس، پزشک خود، یا یک وکیل خصوصی تماس بگیرید. زمان می تواند عاملی در این خصوص باشد و این خدمات، اطلاعاتی در زمینه حقوق و انتخاب های موجود ارائه می کنند.

آزار جنسی بصورت های مختلف صورت می گیرد

درک مفهوم آزار جنسی به ما کمک می کند تا اگر دوست، عضوی از خانواده، یا مراجعه کننده ای فاش کرد که مورد آزار جنسی قرار گرفته است بتوانیم عکس العمل مناسبی نسبت به آن داشته باشیم. لیست ذیل نمونه هایی از آزار جنسی را بیان می کند:

 • اذیت جنسی

 • لمس کردن و بوسیدنی که فرد مقابل تمایلی به آن ندارد.

 • سکس اجباری یا کارهای سکسی شامل اقداماتی که با خشونت و درد همراه است.

 • در معرض دید قرار دادن اعضاء جنسی و "نشان دادن آنها"

 • تعقیب کردن

 • کسی بدون اجازه، شخص دیگری را هنگامیکه عریان یا در حال سکس است نگاه کند

 • قرار دادن تصاویر سکسی فرد در اینترنت بدون رضایت وی

 • تماشا کردن یا شرکت در فیلم های سکسی که به زور صورت گرفته باشد.

 • دادن مشروب یا مواد مخدر به طرف مقابل برای اینکه قدرت انتخاب وی برای سکس و اعمال سکسی، کم و مختل شود.

 • سکس کردن با کسی که خواب است یا بشدت تحت تاثیر مشروب و/یا مواد مخدر قرار گرفته است.

 • تعریف جک، داستان یا نشان دادن تصاویر سکسی که بخشی از رویه اجبار، ارعاب و سوء استفاده باشد.

 • تجاوز جنسی (رخنه در منافذ بذن با هر گونه شیء)

 • "ور رفتن" با کودک یا شخصی که آسیب پذیر است تا به انجام اعمال سکسی، از هر گونه آن، بپردازد.

 • هر گونه اقدام جنسی با کودک

آزار جنسی، با گفتار جنسی فرق می کند. آزار جنسی، رفتار یا عمل جنسی ناخواسته است که از ارعاب، اجبار، یا زور برای اعمال قدرت یا نفی حق انتخاب شخص دیگر استفاده می کند. آزار جنسی می تواند فقط یکبار روی دهد یا بخشی از  یک رویه خشونت آمیز باشد. اینکار، تاثیرات مختلفی نظیر تاثیرات جسمانی، روحی و روانی دارد.

حقایقی در خصوص آزار جنسی

در اینجا مطالب مهمی در خصوص آزار جنسی بیان می شود:

 • آزار جنسی بیشتر از سوی مردان، روی زنان و کودکان انجام می گیرد.

 • گاهی مردان نیز آزار جنسی را تجربه می کنند که این بیشتر از سوی مردان دیگر روی می دهد.

 • بیشتر کسانیکه آزار جنسی را تجربه کرده اند فرد خاطی را می شناسند یا اخیراً ملاقات کرده اند.

 • برخی از موارد آزار جنسی، جرم جنایی نیز محسوب می شوند.

 • گزارش کردن به پلیس می تواند تصمیم دشواری باشد. محدودیت های قضایی و نحوه جمع آوری مدارک و شواهد ممکن است برای فرد، آزار دهنده باشد.

 • کسانیکه مورد آزار جنسی قرار گرفته اند به طرق مختلفی به آن واکنش نشان می دهند، گاهی این امر با بروز احساسات و گاهی با انصراف از پیگیری همراه است. درک آسیب های روحی ناشی از خشونت بین افراد کمک می کند تا بتوانیم عکس العمل مناسب تری در برابر آن داشته باشیم.

 • آزار جنسی بنوعی سوءاستفاده از عدم موازنه قدرت در جامغه است. 

 • آزار جنسی در اغلب موارد به پلیس گزارش نمی شود.

آثار مربوط به آزار جنسی

خشونت بین افراد، نظیر آزار جنسی، یکی از بیشترین موارد آزار روحی است که فرد ممکن است آنرا تجربه کند. واکنش نشان دادن به نیازهای فوری فرد قربانی/بازمانده (خشونت) با دلداری دادن و جدی گرفتن وی، می توند از آسیب های بیشتر جلوگیری کند. حمایت مداوم از فرد در زمان بهبودی نیز مهم است و این کار باید بصورتی که وی مایل است انجام گیرد و نیز در زمانی که مناسب است.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری برای حمایت از یک قربانی/بازمانده کسب کنید، صفحه "چگونگی حمایت از افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند" را ملاحظه کنید.

 

من چگونه می توانم از کسیکه مورد آزار جنسی قرار گرفته است حمایت کنم؟

آزار جنسی شایع است- تقریباً از هر پنج زن یک نفر مورد آزار جنسی قرا گرفته است. اقدامات عملی وجود دارد که می توانید برای کمک انجام دهید.

 من چگونه می توانم از کسیکه مورد آزار جنسی قرار گرفته است حمایت کنم؟

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault