To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

O przemocy domowej i rodzinnej

Czym jest przemoc domowa i rodzinna? Zrozumienie, czym jest przemoc domowa i rodzinna jest pomocne w podjęciu odpowiedniej reakcji.

Domowa i rodzinna przemoc: jak sobie z nią radzić?

Przemoc domowa i rodzinna

Przemoc domowa i rodzinna jest wzorcem agresywnego zachowania w związku intymnym lub innej relacji rodzinnej, w której jedna osoba przyjmuje pozycję władzy nad inną, wywołując u niej strach. Występuje ona również pod nazwą przemocy domowej, przemocy rodzinnej lub przemocy wobec partnera.

Ten rodzaj przemocy może wystąpić w wielu rodzajach związków, np.: między mężem i żoną lub dziewczyną i chłopakiem; między dorosłymi i dziećmi lub dorosłymi i starszymi rodzicami; między członkami dalszej rodziny jak ciocie, wujkowie i dziadkowie; lub między ludźmi żyjącymi w związku o charakterze innym niż seksualny.

Taka przemoc jest często określana jako wzorzec przymusu kontroli. Osoby znęcające się nad innymi są czasami nazywane „sprawcami przemocy”.

Przemoc domowa i rodzinna nie zawsze ustaje wraz z zakończeniem związku i może być obecna również w relacjach między byłymi partnerami.

Agresorzy wykorzystują wiele taktyk do utrzymania władzy i kontroli, np:

 • Napaść fizyczna, jak duszenie, bicie, popychanie i grożenie przemocą.

 • Akty przemocy seksualnej, zmuszanie do stosunku lub wykonywania czynności seksualnych wbrew woli drugiej osoby.

 • Znęcanie się emocjonalne, wyzywanie i poniżanie, lekceważące traktowanie.

 • Izolowanie od źródeł wsparcia, rodziny i otoczenia, lub wykorzystywanie rodziny i otoczenia do zastraszania. Może to polegać również na wysyłaniu wiadomości SMS lub zamieszczaniu postów na Facebooku.

 • Prześladowanie lub śledzenie „każdego ruchu”, wliczając w to prześladowanie w Internecie, poprzez portale społecznościowe, używanie urządzeń GPS do śledzenia, itp.

 • Znęcanie się psychiczne, takie jak obwinianie osoby za jej zachowanie, wmawianie jej, że ma problemy psychiczne lub zaburzenia lękowe, manipulowanie lub celowe przeinaczanie rzeczywistości, przenoszenie rzeczy osobistych lub mebli, a następnie zaprzeczanie temu, oraz zaprzeczanie temu, że znęcanie miało miejsce.

 • Znęcanie się finansowe, takie jak odmawianie pieniędzy na życie lub „utrzymanie domu”, uniemożliwianie podjęcia pracy drugiej osobie, manipulowanie systemem płacenia alimentów na dzieci, zastraszanie osoby, aby podpisała dokumenty prawne i finansowe, które powodują jej zadłużenie ofiary, lub wyłudzanie pieniędzy.

 • Uniemożliwienie drugiej osobie praktykowania jej duchowości lub wyznania, lub zmuszanie jej do przyjęcia obcego wyznania lub duchowości.

 • Krzywdzenie lub groźba skrzywdzenia ukochanych osób, wliczając w to dzieci.

 • Krzywdzenie lub groźba skrzywdzenia zwierząt domowych.

 • Znęcanie prawne, takie jak wykorzystywanie systemu prawnego dotyczącego rodziny do zastraszania, wykorzystania lub pozbawienia władzy drugiej osoby.

Agresorzy mogą stosować kontrolę na wiele różnych sposobów, wyjątkowych dla każdego związku. W niektórych związkach odmawianie leków jest przkładem kontroli. Zachowania manipulacyjne, takie jak grożenie popełnieniem samobójstwa lub wyrządzeniem sobie krzywdy, gdy druga osoba grozi odejściem, to także przykład kontroli. W sytuacji, gdy niepełnosprawna kobieta jest uzależniona od pomocy lub opieki drugiej osoby, wycofanie lub manipulacja tą opieką w sposób charakterystyczny dla sprawiania kontroli nad drugą osobą jest niedopuszczalnym wykorzystywaniem władzy. Podważanie opieki matczynej poprzez uniemożliwienie uspokojenia lub nakarmienia dziecka piersią jest formą przemocy domowej i rodzinnej.

Kobiety są częściej przedmiotem przemocy domowej i rodzinnej

Statystyki pokazują, że przemoc domowa i rodzinna jest popełniana najczęściej przez mężczyzn względem kobiet.

Niektóre grupy kobiet są przedmiotem przemocy domowej i rodzinnej:

 • Kobiety ciężarne.

 • Kobiety odseparowane.

 • Kobiety niepełnosprawne.

 • Aborygenki i Wyspiarki z Cieśniny Torresa.

Kilka faktów o przemocy domowej i rodzinnej

 • Kobiety są częściej przedmiotem przemocy ze strony obecnych lub byłych partnerów.

 • Agresorzy mogą być ujmujący i szanowani w społeczności lokalnej lub mogą przedstawiać siebie jako ofiary. Osoby doświadczające przemocy domowej i rodzinnej często mówią, że żyją z  „doktorem Jekyllem i panem Hydem” lub  „diabłem w domu, a aniołem poza nim”.

 • Agresorzy często negują swoje zachowania lub obwiniają o nie swoją ofiarę. Czują, że są usprawiedliwieni i uprawnieni do znęcania się.

 • Przemoc domowa i rodzinna wpływa na dzieci, nawet jeśli jej nie widzą ani słyszą. Dzieje się tak ze względu na strach i zakłócenie życia domowego doświadczane przez ich opiekunów. Dla dzieci przemoc domowa i rodzinna jest traumatyczna.

 • Geje, lesbijki, osoby transgenderyczne oraz interseksualne również mogą być w związkach, w których występuje przemoc i znęcanie.

Inne rodzaje przemocy występujące w domu

Wszelka przemoc jest niedopuszczalna. Poza przemocą domową i rodzinną, w rodzinach i związkach mogą wystąpić również inne rodzaje przemocy. Niekoniecznie są one związane z posiadaniem władzy i kontroli, lecz są szkodliwe dla osób oraz harmonii panującej w rodzinie i społeczności lokalnej.

Przemoc może występować w każdym rodzaju związku. Obejmuje ona przemoc kobiet wobec mężczyzn, wymierzoną w osoby starsze lub niepełnosprawne, a także przemoc nastolatków względem rodziców.

Osoby doświadczające innych rodzajów przemocy lub znęcania w domu mogą być krzywdzone lub poniżane w sposób podobny do osób doświadczających przemocy domowej i rodzinnej.

Znęcanie się nad dziećmi także stanowi formę przemocy domowej i jest bezwzględnie niedopuszczalne. Jeśli jesteś młodą osobą doświadczającą znęcania, możesz skontaktować się z telefonem zaufania Kids Helpline dzwoniąc pod numer 1800 55 1800 lub dzwoniąc na policję pod numer 000. Jeśli jesteś w stanie bezpośredniego zagrożenia, zadzwoń na policję pod numer 000.

Jeśli doświadczasz któregokolwiek z innych rodzajów przemocy w związku lub rodzinie, informacje zawarte na tej stronie wciąż będą dla ciebie ważne, a wiele spośród instytucji wymienionych tam będzie pomocna. Linia 1800RESPECT może zapewnić wsparcie i informacje osobom doświadczającym wszelkiego rodzaju znęcania w związku lub przemocy w domu. Zadzwoń pod numer 1800 737 732.

 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod numer 000, aby uzyskać pomoc policji. 

Aby wykonywać połączenia przy użyciu TTY lub Krajowej Usługi Przekazu (National Relay Service), zobacz Calls to emergency services

 

Wspieranie ofiar/osób, które przetrwały

Jak zapewnić wsparcie osobie doświadczającej przemocy domowej i rodzinnej? Przemoc domowa i rodzinna są zjawiskiem powszechnym – jedna na trzy kobiety doświadcza przemocy domowej lub rodzinnej w trakcie swojego życia. Są pewne praktyczne rzeczy, które możesz zrobić, aby komuś pomóc.

Wspieranie ofiar/osób, które przetrwały

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria