To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Jak zapewnić wsparcie ofierze wykorzystywania seksualnego?

Wykorzystywanie seksualne jest zjawiskiem powszechnym – około jedna na pięć osób jest ofiarą napaści seksualnej. Są pewne praktyczne rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc drugiej osobie.

Jak wspierać przyjaciółkę, która był napastowana seksualnie?

Gdy ktoś doświadcza przemocy na tle seksualnym, osoby, z którymi decyduje się porozmawiać o tym odgrywają kluczową rolę. Członek rodziny, przyjaciel lub współpracownik udzielający wsparcia mogą stanowić ważne źródło wsparcia i pomocy. Umiejętność odpowiedniego zareagowania może być trudna i możesz obawiać się, że robisz to niewłaściwie. Istnieje klika prostych rzeczy, które można zrobić, a poniższe informacje pomogą ci w podjęciu odpowiedniej reakcji. Istnieje również możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania seksualnego, przeczytaj część Czym jest wykorzystywanie seksualne?

Uzyskanie pomocy

Służby ds. wykorzystywania seksualnego są jednym z punktów wyjścia dla uzyskania pomocy. Udzielają one porad i informacji osobom, które w ostatnim czasie padły ofiarą napaści na tle seksualnym oraz osobom udzielającym wsparcia. Szczegółowe informacje na temat lokalnych służb ds. wykorzystywania seksualnego można znaleźć tutaj [w języku angielskim]. Większość służb ma dostęp do tłumaczy ustnych i wsparcia po godzinach.

Całodobowy serwis telefoniczny 1800RESPECT również może być dobrym punktem wyjścia. 1800RESPECT udziela wsparcia, porad i informacji telefonicznie osobom, które doświadczyły napaści na tle seksualnym oraz rodzinom, przyjaciołom lub pracownikom, którzy wspierają te osoby. Zadzwoń pod numer 1800 737 732.

Co zrobić

Rozmowa o wykorzystywaniu seksualnym może być trudna dla ofiar/osób, które przetrwały. Wiemy, że wiele ofiar/osób, które przetrwały obawia się, że rozmówca im nie uwierzy, że zostaną one obarczone winą za to, co im się przytrafiło lub że ich przeżycia zostaną zignorowane lub umniejszone.

Poniżej przedstawiono sześć kroków, które pomogą w przezwyciężeniu tych obaw oraz w udzieleniu wsparcia osobie, która padła ofiarą wykorzystywania seksualnego.

Uwierz

Jeśli druga osoba mówi ci, że padła ofiarą napaści na tle seksualnym, twoim zadaniem jest uwierzenie, wsparcie i zapewnienie pomocy w przemyśleniu dalszych kroków. Chęć zadania wielu pytań jest naturalna, lecz może to być odebrane jako natarczywość. Zanim zaczniesz zadawać pytania, wysłuchaj drugiej osoby.

Słuchaj

Niektóre osoby chcą natychmiast porozmawiać na temat tego, co doświadczyły, a inne nie. Chęć wysłuchania bez przerywania, bycie dla drugiej osoby i powstrzymanie się od osądów w chwili, gdy ofiara/osoba, która przetrwała jest gotowa do rozmowy, jest ważnym elementem wsparcia.

Pomóż w rozważeniu różnych opcji

Upewniając się, że ofiara/osoba, która przetrwała jest świadoma swoich praw i możliwości, uznajesz jej prawo do posiadania kontroli nad tym, co wydarzy się w dalszej kolejności. Możesz pomóc poprzez uzyskanie informacji na temat dostępnych służb oraz tego, jak można skorzystać z ich pomocy. Skutki wykorzystywania seksualnego mogą sprawić, że ofierze/osobie, która przetrwała może być trudno myśleć o tych rzeczach w takiej chwili. Pomoc w znalezieniu i skorzystaniu z pomocy służb może być dobrym pierwszym przejawem pomocy, jeśli ofiara/osoba, która przetrwała chce skorzystać z tej opcji.

Nigdy nie obwiniaj

Ofiary/osoby, które przetrwały nigdy nie są winne wykorzystaniu seksualnemu. Wykorzystywanie seksualnie nie jest usprawiedliwione w żadnej sytuacji. Ubiór osoby, jej pochodzenie kulturowe, wiek, stosowanie narkotyków lub alkoholu, lub relacje łączące ją z napastnikiem nie są nigdy usprawiedliwieniem dla dokonania napaści na tle seksualnym.

Zapytaj, zanim dotkniesz

Po napaści na tle seksualnej niektórzy nie chcą, aby ich w ogóle dotykać. Ważne jest, aby zapytać o zgodę. Na przykład: „Czy mogę cię przytulić?” W ten sposób ograniczasz możliwość przywołania bolesnych wspomnień lub ponownego przeżycia traumy związanej z wykorzystaniem seksualnym.

Uznaj swoje własne uczucia i sam/sama zasięgnij pomocy

Poczucie smutku, a nawet złości, jest normalne, gdy bliska osoba doświadcza przemocy i traumy. Uznaj swoje własne uczucia i sam/sama uzyskaj pomoc w razie potrzeby. Możesz skontaktować się z 1800RESPECT, porozmawiać ze służbami ds. wykorzystywania seksualnego lub ze swoim lekarzem. 

Skutki wykorzystywania seksualnego

Zrozumienie skutków może pomóc nam w zapewnieniu wsparcia osobie, która padła ofiarą wykorzystywania seksualnego. Następstwa wykorzystywania seksualnego mogą być różnorakie i mogą one obejmować skutki fizyczne, emocjonalne i psychologiczne. Wiemy, że w większości przypadków napaści seksualnej dokonuje osoba, którą ofiara zna i której ufa, tak więc skutki takich zdarzeń są odczuwalne w intymnym warunkach rodzinnych lub w grupie przyjaciół. Odpowiednia reakcja na natychmiastowe potrzeby osób, które doświadczyły napaści seksualnej może pomóc w zmniejszeniu krzywdy. Ważne jest również kontynuowanie wsparcia dla osoby przechodzącej przez proces uzdrawiania. 

Kwestie zdrowotne

Wsparcie osoby, która doświadczyła napaści seksualnej w niedalekiej przeszłości może polegać również na rozmowie na temat wszelkich odniesionych obrażeń i/lub spraw seksualnych lub innych kwestii zdrowotnych.  Kwestie, o które może się martwić ofiara/osoba, która przetrwała, to:

  • Ciąża

  • Choroby przenoszone drogą płciową

  • Zagrożenie zarażeniem HIV

  • Ogólne obawy o zdrowie

 

Lekarz powinien wziąć pod uwagę fakt, iż doświadczenie napaści seksualnej całkowicie odbiera ofierze/osobie, która przetrwała poczucie kontroli nad własnym ciałem. W trakcie jakiejkolwiek interwencji muszą oni wzmacniać poczucie kontroli nad własnym ciałem oraz podejmowaniem decyzji.

Zgłaszanie napaści na policję

Jeśli ofiara/osoba, która przetrwała chce zgłosić napaść na policję, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Dobrze, jeśli ktoś pracujący z ofiarą/osobą, która przetrwała jest świadomy tego, jak działa system i jest w stanie omówić kluczowe punkty w sposób pełen poszanowania i współczucia. Wówczas ofiara/osoba, która przetrwała czuje większą kontrolę i możliwość wyboru.

Ofiara/osoba, która przetrwała może nie chcieć zgłosić zdarzenia na policję lub poddać się badaniu lekarskiemu lub sądowo-lekarskiemu. To indywidualny wybór osoby i należy go uszanować.

W Australii policja prowadzi działania niezależnie od grup religijnych lub politycznych. Wynika to z ustaw karnych spisanych i dostępnych publicznie po zalogowaniu się na stronie głównej parlamentu każdego stanu. Rolą policji jest gromadzenie dowodów i przeprowadzanie śledztw w sprawach dotyczących wszelkich zgłoszonych wykorzystywania seksualnego. 

Kwestie do rozważenia podczas zgłaszania wydarzeń

Lokalna służba ds. wykorzystywania seksualnego może pomóc ci zrozumieć proces zgłaszania zdarzeń i proces prawny obowiązujący w twoim stanie lub terytorium. Język prawny i procedury mogą być trudne do zrozumienia, lecz zawsze możesz poprosić o wyjaśnienie niejasnych kwestii w prostym języku. Nie wahaj się pytać, jeśli czegoś nie rozumiesz. 

Gdy zaangażowane są dzieci i młode osoby

W przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci i młodych osób, pierwsza osoba, której powiedzą o tym może odegrać bardzo ważną rolę w zapewnieniu ochrony i wsparcia, emocjonalnej „pierwszej pomocy”.

Stosuj jasny przekaz na temat swojej roli. Dzieci i młode osoby potrzebują, aby im uwierzyć, pocieszyć i pomóc tak, aby poczuły, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Zwierzając się, dziecko lub młoda osoba ufają, że będziesz działać w ich imieniu w celu powstrzymania wykorzystywania seksualnego.

Jakikolwiek stosunek seksualny z dzieckiem jest przestępstwem, które można zgłosić na policję. Zadzwoń pod numer 000,

Jeśli zapewniasz wsparcie dziecku lub młodej osobie, która doświadczyła napaści seksualnej, istnieją służby, które mogą pomóc.

Poza wymienionymi wyżej służbami w części ogólnej, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach w sytuacji, gdy zaangażowane są dzieci i młode osoby. Lokalne służby ds. wykorzystywania seksualnego lub służby ds. ochrony dzieci są źródłami informacji i wsparcia w zrozumieniu możliwych opcji i planowaniu reakcji.

Każda osoba zatroskana o dziecko powinna porozmawiać z lokalnymi służbami ds. ochrony dzieci. Wszystkie stany posiadają obecnie obowiązkowe prawa dotyczące zgłaszania zdarzeń. Oznacza to, że pewne osoby są prawnie zobowiązane do zgłaszania wszelkich obaw odpowiednim władzom. Jeśli nie masz pewności, czy zgłosić dane zdarzenie, zasięgnij porady. W celu uzyskania pomocy zawsze możesz porozmawiać z ekspertami w twoim regionie, np. z lokalnymi służbami ds. wykorzystywania seksualnego lub państwową agencją ochrony dzieci. 1800RESPECT może w twoim języku zapewnić doradztwo w zakresie obowiązkowego zgłaszania – zadzwoń pod numer 1800 737 732.

Udzielając wsparcia dzieciom i młodym osobom doświadczającym wykorzystywania seksualnego, twoją rolą jako osoby dorosłej jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz podjęcie działań w celu zatrzymania wykorzystywania.

 

O planowaniu bezpieczeństwa

Planowanie bezpieczeństwa jest sposobem przemyślenia i stworzenia planu działania na wypadek, gdy sprawy przybiorą niebezpieczny obrót.

O planowaniu bezpieczeństwa

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault