To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Wspieranie ofiar/osób, które przetrwały

Jak zapewnić wsparcie osobie doświadczającej przemocy domowej i rodzinnej? Przemoc domowa i rodzinna są zjawiskiem powszechnym – jedna na trzy kobiety doświadcza przemocy domowej lub rodzinnej w trakcie swojego życia. Są pewne praktyczne rzeczy, które możesz zrobić, aby komuś pomóc.

Przemoc domowa i w rodzinie: bezpieczeństwo dzieci

Na co mam zwracać uwagę?

Są zachowania i oznaki wspólne dla osób, które doświadczają przemocy domowej i rodzinnej. 

Osoby doświadczające przemocy domowej lub rodzinnej mogą:

 • Przestać wychodzić z domu bez konkretnego powodu lub, gdy zapytani o to, odpowiadają, że im nie wolno.

 • Wydawać się pełne niepokoju, przybite, zmęczone lub łzawe bez wyraźnego powodu.

 • Wydawać się płochliwe, samokrytyczne lub skrępowane w obecności swojego partnera, lub ich partner wydaje się być niemiły lub złośliwy wobec nich.

 • Mieć obrażenia ciała lub być po pobycie w szpitalu, który budzi twoje podejrzenia.

 • Stale usprawiedliwiać swoje poczynania lub wydatki.

 • Mówić, że są śledzone, obserwowane, prześladowane lub kontrolowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj część Czym jest przemoc domowa i rodzinna?

Zadawanie pytań

Ostatecznie, jednym sposobem na upewnienie się, że istnieje problem jest zapytanie osoby, co się dzieje.

Oczywiście może to być trudne.

Członkowie rodziny lub przyjaciele mogą próbować zadawać bezpośrednie, delikatne pytania, np:

 • Czy w domu wszystko w porządku?

 • Zauważyłem(am) te siniaki, czy ktoś je spowodował?

 • Twój partner wydaje się budzić w tobie strach. Czy wszystko jest w porządku?

 • Czy z tobą wszystko w porządku?

Otwórz się na słuchanie i zapewnij swojej przyjaciółce/przyjacielowi lub bliskiej osobie możliwość porozmawiania na osobności, lecz nie naciskaj ani nie konfrontuj. Naciski i konfrontacja stwarzają ryzyko jeszcze większego odizolowania przyjaciółki lub ukochanej osoby. 

Co zrobić

Rozmowa o nękaniu wymaga odwagi. Wiele ofiar/osób, które przetrwały obawia się, że rozmówca im nie uwierzy. Jeśli jakaś osoba zwierza nam się z bycia ofiarą znęcania, bardzo ważne jest, abyśmy potraktowali jej strach na poważnie, nawet jeśli wydaje nam się, że jej obecny lub były partner jest uroczy, dobry i miły. Osoby dopuszczające się przemocy domowej i rodzinnej mogą być bardzo dobre w publicznym budowaniu swojego pozytywnego wizerunku. To może stanowić część wzorca agresywnego zachowania.

Oto kilka sposobów, w jakie możesz pomóc członkowi swojej rodziny lub przyjacielowi:

 • Potraktuj ich strach poważnie.

 • Przemoc nie jest usprawiedliwiona w żadnej sytuacji. Nie obwiniaj ofiary ani nie umniejszaj odpowiedzialności agresora za znęcanie.

 • Zostawienie agresywnego partnera wiąże się z wieloma przeszkodami, trudnymi wyborami i uzasadnionym strachem i obawami, wliczając w to eskalację przemocy, bezdomność i ubóstwo. Ofiara/osoba, która przetrwała może nie być gotowa do wykonania tego kroku lub może to być dla niej niebezpieczne.

 • Pamiętaj, że przemoc domowa i rodzinna to coś więcej, niż tylko fizyczne przypadki znęcania. Agresorzy podważają pewność siebie ofiary poprzez obraźliwe słowa i znęcanie się emocjonalne oraz próbują „zdołować” swoje ofiary. Doceń siłę i wytrwałość ofiar, które zapewniają bezpieczeństwo sobie oraz ich dzieciom.

 • Pomóż w rozważeniu opcji prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa, czy to przez opuszczenie agresora, czy też zostanie z nim. Zobacz stronę poświęconą planowaniu bezpieczeństwa.

 • Pomóż w praktyczny sposób – w kwestii transportu, spotkań, opieki nad dziećmi, lub zapewniając miejsce, do którego ofiara może uciec. Dowiedz się o instytucjach zajmujących się przemocą domową i rodzinną i zaoferuj pomoc w zorganizowaniu spotkania.

 • Doświadczenie przemocy wpływa na całą rodzinę. Jeśli w grę wchodzą dzieci, zapewnij im opiekę i wsparcie oraz poszukaj odpowiedniej pomocy dla nich z wykorzystaniem placówek dla dzieci lub rodziny w twoim rejonie [linki].

 • Porozmawiaj o zarządzeniach dotyczących ochrony w twoim stanie/rejonie.

Pamiętaj, że przemoc domowa i rodzinna mogą być niebezpieczne. Zadzwoń pod numer 000, jeśli członek twojej rodziny, przyjaciel lub ich dzieci są krzywdzone, lub jeśli boisz się o to, że staną się oni obiektem napaści.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób możesz pomóc:

 

 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod numer 000, aby uzyskać pomoc policji.

Aby wykonywać połączenia przy użyciu TTY lub Krajowej Usługi Przekazu (National Relay Service), zobacz Calls to emergency services

 

Czym jest wykorzystywanie seksualne?

Zrozumienie, czym jest wykorzystywanie seksualne pomaga w podjęciu odpowiedniej reakcji.

Czym jest wykorzystywanie seksualne?

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria