To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Tiếng Việt - 1800RESPECT là gì?

Ứng phó với bạo hành và ngược đãi là công việc của tất cả mọi người. 1800RESPECT là dịch vụ quốc gia để xử trí các vấn đề về tấn công tình dục, bạo hành trong nhà và gia đình. 1800RESPECT là để dành cho nạn nhân/người sống sót, gia đình và bạn bè và nhân viên. Chúng tôi cung cấp tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tuyến và trang web của chúng tôi có các thông tin, lời khuyên và các lựa chọn để tham khảo các dịch vụ tại địa phương. Bạn có thể truy cập tất cả các thông qua trang web này hoặc bằng cách gọi điện thoại tới số 1800 737 732.

1800RESPECT cam kết ủng hộ quyền lợi của mọi người dân Australia được sống trong một xã hội phi bạo lực. Nếu bạn đã bị hoặc có nguy cơ bị tấn công tình dục hay bạo hành trong nhà hoặc gia đình chúng tôi có thể giúp. Chúng tôi cũng có thể giúp đỡ nếu bạn đang hỗ trợ cho nạn nhân/người sống sót hoặc đang làm việc trong lĩnh vực này.

Đón nhận giúp đỡ

1800RESPECT có điện thoại và các chuyên viên tư vấn trực tuyến luôn có mặt để giúp đỡ. Chuyên viên tư vấn có thể giúp:

  • thông tin và hỗ trợ,

  • giới thiệu đến một dịch vụ,

  • tư vấn và giúp đỡ về cần làm gì tiếp theo, và

  • xây dựng kế hoạch an toàn

Đón nhận thông tin

Trang web 1800RESPECT có thông tin rõ ràng, đơn giản. Nó gồm các thông tin để giúp bạn nhận ra những dấu hiệu của sự ngược đãi và bạo hành, thực hiện một kế hoạch an toàn và tìm ra các dịch vụ hỗ trợ. 

Thông tin và hỗ trợ cho gia đình và bạn bè

Người nhà và bạn bè có thể sử dụng 1800RESPECT. Nếu bạn đang lo lắng về một người thân, một đứa trẻ hoặc một đồng nghiệp, 1800RESPECT có thể giúp.

Khi có người nói với bạn rằng họ đã bị bạo hành trong nhà hoặc gia đình hoặc bị tấn công tình dục, đó có thể là một cú sốc, và bạn có thể cảm thấy không rõ mình cần nói hay làm gì.  1800RESPECT cung cấp thông tin và nguồn tài nguyên để gia đình và bạn bè có thể cung cấp hỗ trợ. Gia đình và bạn bè có thể gọi một chuyên viên tư vấn và thảo luận về tình hình, đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm thông tin. Trang web có thông tin về các dịch vụ cho bất cứ ai bị bạo hành trong nhà hay gia đình, hoặc bị tấn công tình dục, và có các đường dẫn nhanh đến các câu hỏi thường gặp và các dịch vụ ở mỗi tiểu bang. Ngoài ra còn có thông tin về cách để lập kế hoạch an toàn.

Người hỗ trợ có thể rất căng thẳng, và các tác động sẽ được cảm nhận trong suốt một thời gian dài. 1800RESPECT có mặt là để hỗ trợ cho gia đình và bạn bè cũng như nạn nhân/những người sống sót.

Thông tin và hỗ trợ cho nhân viên và chuyên gia

Có một phần riêng trên trang web dành cho các nhân viên và các chuyên gia. Phần này gồm có thông tin về bạo hành trong nhà và gia đình, thông tin về tấn công tình dục, thông tin về báo cáo bắt buộc và chấn thương do công việc gây ra.

Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ có luật báo cáo bắt buộc trong các trường hợp bạo hành trong nhà và gia đình. Tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ phải có báo cáo bắt buộc khi mà trẻ em đang bị tấn công tình dục, ngược đãi thể chất hoặc bị bỏ mặc. Trang web có các thông tin để giúp cho các nhân viên hiểu khi nào họ phải liên lạc với cảnh sát và/hoặc các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Giúp đỡ những người khác có thể là một việc bổ ích, nhưng đó cũng có thể rất khó khăn. Nó đòi hỏi sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Nhân viên tuyến đầu và các chuyên gia, những người thường xuyên nhìn thấy các ảnh hưởng của chấn thương có thể liên tục bị ảnh hưởng từ công việc của họ. Nhân viên cũng có thể tiếp cận đường dây tư vấn 1800RESPECT để được hỗ trợ. 

Cách thức liên lạc

Bạn có thể tiếp cận 1800RESPECT theo một số cách. Tiếp cận dịch vụ điện thoại bằng cách quay số 1800 737 732 (có thông dịch viên). Truy cập trang National Relay Service để cho các dịch vụ tiếp cận khác.

Có thể tư vấn trực tuyến sẽ an toàn hơn cho bạn. Tiếp cận dịch vụ tư vấn trực tuyến thông qua trang chủ 1800RESPECT. Tư vấn trực tuyến là trực tiếp. Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc với bạn trực tiếp. Để sử dụng 1800RESPECT trực tuyến, hãy tắt chức năng 'chặn cửa sổ bật lên' trong trình duyệt web của bạn. Bạn sẽ cần một kết nối internet ổn định.

Nếu bạn muốn gặp mặt trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại, bạn có thể gửi đề nghị thông qua trang web.

Để truy cập trang web này, hãy vào 1800RESPECT

 

Trong trường hợp nguy hiểm, hãy gọi ngay 000 để được cảnh sát hỗ trợ.

Để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp sử dụng TTY hoặc Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia, hãy xem trang Calls to emergency services

 

Sử dụng tư vấn qua điện thoại với một người phiên dịch TIS

Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch qua điện thoại 24/7 (TIS National) hiện có là miễn phí cho bất kỳ ai muốn liên lạc với 1800RESPECT. Để sắp xếp việc này: Hãy gọi cho 1800RESPECT theo số 1800 737 732 và đề nghị có một người phiên dịch. Chuyên viên tư vấn sẽ thu xếp, hoặc Gọi cho TIS theo số 131 450 và đề nghị họ liên lạc với 1800RESPECT.

TIS 

 

Về bạo hành trong nhà và gia đình

Bạo hành trong nhà và gia đình là gì? Sự hiểu biết về bạo hành trong nhà và gia đình sẽ giúp bạn trả lời.

Về bạo hành trong nhà và gia đình

 

Developed with: Ethnic Child Care, Family and Community Services Co-operative