To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรสและภายในครอบครัว: การวางแผนเพื่อดูแลตนเอง

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์คือพฤติกรรมการข่มขู่ทำร้ายในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด หรือความสัมพันธ์แบบอื่นๆในครอบครัว ซึ่งคนๆหนึ่งอยู่ในสถานะที่มีอำนาจเหนืออีกคนหนึ่งและทำให้เกิดความกลัว  มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น ความรุนแรงในความสัมพันธ์ ความรุนแรงในครอบครัว หรือความรุนแรงของคู่รัก

ความรุนแรงแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ  ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างสามีและภรรยา หรือแฟนหญิงกับชาย  ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก หรือผู้ใหญ่กับพ่อแม่ที่แก่ชรา  หรือระหว่างคนในครอบครังขยาย เช่น ป้า ลุง หรือ ปู่ย่าตายาย หรือระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศ

เรามักเรียกความรุนแรงนี้ว่า เป็นแบบแผนเชิงบังคับข่มขู่ และ ควบคุม บางทีก็เรียกผู้ทำร้ายว่า “ผู้กระทำความรุนแรง”

ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติลงเสมอไปเมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลง มันอาจเกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นคู่รักกันก็ได้

ผู้ทำร้ายใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและการควบคุม เช่น:

 • การทำร้ายร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การบีบคอ  การทุบตี การผลัก และการขู่ว่าจะทำอันตราย

 • การกระทำรุนแรงทางเพศ  การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ หรือบังคับให้บุคคลอื่นกระทำเรื่องเพศที่เขาไม่เต็มใจทำ

 • การทำร้ายจิตใจ ด่าว่า ดูถูกเหยียดหยาม ปฏิบัติอย่างไม่ให้ความเคารพ

 • การทำให้โดดเดี่ยวจนไม่ได้รับความช่วยเหลือ  แยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน  หรือการใช้ครอบครัวและชุมชนเพื่อทำให้อับอาย  นี่อาจรวมถึงการส่งข้อความหรือโพสต์ในเฟสบุ๊ค

 • การตามดูหรือติดตาม ‘ทุกความเคลื่อนไหว’ รวมทั้งการติดตามบนอินเตอร์เน็ท  ผ่านโซเชียลมีเดีย  ใช้อุปกรณ์ติดตาม GPS เป็นต้น

 • การทำร้ายจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น การตำหนิคนที่ถูกทำร้ายว่าเป็นต้นเหตุให้ผู้ทำร้ายมีพฤติกรรมเช่นนั้น  การว่าผู้ถูกทำร้ายว่าพวกเขามีปัญหาทางจิตหรือเป็นโรคจิตชนิดกระวนกระวายใจมากเกินไป  การบิดเบื่อนความจริงโดยจงใจ   การเคลื่อนย้ายของใช้ส่วนตัวหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ  และการปฏิเสธว่ามีพฤติกรรมการทำร้าย

 • การทำร้ายทางการเงิน เช่น การไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพื่อกินอยู่ หรือ ‘เงินสำหรับแม่บ้าน’  การห้ามไม่ให้ทำงาน  การให้ข้อมูลเท็จแก่ระบบให้เงินเลี้ยงดูบุตร   การข่มขู่บังคับให้เซ็นเอกสารกฎหมายและกฎหมายการเงินที่ทำให้อีกคนเป็นหนี้  การใช้อำนาจบังคับเอาเงินจากอีกคนหนึ่ง

 • การห้ามไม่ให้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อหรือความศรัทธา หรือการบังคับให้อีกฝ่ายมีความศรัทธาหรือความเชื่อซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของเขา

 • การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายคนรัก รวมถึงเด็ก

 • การทำร้ายหรือขู่จะทำร้ายสัตว์เลี้ยง

 • การทำร้ายทางกฎหมาย เช่นการใช้ประโยชน์จากระบบกฎหมายครอบครัวเพื่อทำให้อับอาย ทำให้หมดแรง ทำเพื่อเอาเปรียบหรือทำให้อีกฝ่ายหมดศักดิ์ศรี

ผู้ทำร้ายสามารถแสดงความควบคุมได้หลายแบบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละความสัมพันธ์     ในบางความสัมพันธ์  การไม่ให้ยาที่ใช้เป็นประจำก็เป็นการควบคุมรูปแบบหนึ่ง พฤติกรรมที่เป็นการบังคับข่มขู่ เช่น การขู่ฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตัวเองเมื่ออีกฝ่ายพยายามจะบอกเลิก ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการควบคุมด้วย  ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงที่มีความพิการต้องพึ่งพาอีกคนหนึ่งให้ช่วยเหลือหรือดูแล  การเลิกดูแลหรือการใช้การดูแลนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมเป็นการใช้อำนาจที่ยอมรับไม่ได้   การแทรกแซงเรื่องการเลี้ยงดูบุตร โดยการห้ามกล่อมเด็กทารกหรือห้ามให้นมแม่กับเด็กทารกก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ด้วย

ผู้หญิงมีโอกาสประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์มากกว่า

ตัวเลขสถิติแสดงว่าความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์มักจะเป็นการกระทำของผู้ชายต่อผู้หญิง

ผู้หญิงบางกลุ่มมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์:

 • ผู้หญิงท้อง

 • ผู้หญิงที่แยกทางกับคู่รัก

 • ผู้หญิงที่มีความพิการ

 • ผู้หญิงอะบอริจินี่และชาวเกาะทอเรสสเตรท

ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

 • ผู้หญิงมีโอกาสประสบความรุนแรงมากกว่า จากคู่รักหรืออดีตคู่รัก

 • ผู้ทำร้ายอาจดูดีมีเสน่ห์และเป็นที่เคารพนับถือในชุมชนของเขา หรืออาจเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเขาเป็นเหยื่อ    คนที่อาศัยอยู่ในความสัมพันธ์หรือครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงมักจะบอกว่า พวกเขาอาศัยอยู่กับ “Dr. แจ๊กเคิล และ Mr.ไฮด์” หรือ “เทพบุตรบนถนน/ปีศาจในบ้าน”

 • ผู้ทำร้ายมักจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ หรือตำหนิคนที่เขาทำร้าย  พวกเขารู้สึกว่าเขามีเหตุผลที่ดีหรือมีสิทธิที่จะใช้พฤติกรรมทำร้าย

 • เด็กๆที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่รุนแรงจะได้รับผลกระทบ  แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นหรือได้ยินความรุนแรง  ทั้งนี้ก็เพราะความกลัวและชีวิตในบ้านที่ปั่นป่วนที่ผู้ดูแลเด็กประสบอยู่   สำหรับเด็กๆ ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์คือความบาดเจ็บทางใจอย่างรุนแรง

 • เกย์  เลียสเบี้ยน  ผู้แปลงเพศ และคนสองเพศ ก็อาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรงและถูกทำร้ายได้

ความรุนแรงประเภทอื่นๆในบ้าน

ความรุนแรงทุกอย่างไม่เป็นที่ยอมรับ  เช่นเดียวกับความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ ยังมีความรุนแรงประเภทอื่นๆในครอบครัวและในความสัมพันธ์ด้วย   ความรุนแรงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรมแห่งการใช้อำนาจและการควบคุม  แต่ก็เป็นอันตรายต่อบุคคลและต่อครอบครัวและความสมานฉันท์ในชุมชน

ความรุนแรงอาจเกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์แบบใดก็ได้  นี่รวมถึง ความรุนแรงที่ผู้หญิงกระทำต่อผู้ชาย  ความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ หรือคนที่มีความพิการ  และความรุนแรงที่วัยรุ่นกระทำต่อพ่อแม่

คนที่ประสบความรุนแรงหรือการทำร้ายรูปแบบอื่นในบ้านอาจรู้สึกเจ็บปวด ได้รับอันตราย หรืออับอาย แบบเดียวกับคนที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์

การทำร้ายเด็กก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงในบ้านและไม่เคยเป็นที่ยอมรับเลย ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์ที่ถูกทำร้าย คุณสามารถติดต่อ Kids Helpline  ที่หมายเลข 1800 55 1800 หรือโทรหาตำรวจที่เบอร์ 000 ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายใกล้ตัวโปรดโทรหาตำรวจที่เบอร์ 000

ถ้าท่านประสบความรุนแรงแบบใดก็ตามในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ ข้อมูลในเว๊บไซท์นี้ก็ยังจะมีคุณค่า และบริการหลายแห่งที่แสดงไว้ในนี้ก็จะเป็นประโยชน์  โทรศัพท์ 1800RESPECT ก็สามารถให้ความช่วยเหลือและข้อมูลแก่คนที่อาศัยอยู่ในความสัมพันธ์ทุกประเภทที่รุนแรงหรือที่ถูกร้ายในบ้าน โปรดโทรถึง  1800 737 732

 

ในกรณีที่มีอันตรายใกล้ตัว โปรดโทรเบอร์ 000 เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

สำหรับการโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อใช้ TTY หรือบริการถ่ายทอดข้อมูลแห่งชาติ โปรดดู Calls to emergency services

 

การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต

ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์ ? ความรุนแรงในครอบครัวและในความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป – ผู้หญิงหนึ่งในสามคนประสบความรุนแรงในครอบครัวหรือในความสัมพันธ์ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต มีบางอย่างที่ท่านทำได้จริงเพื่อให้ความช่วยเหลือ

การช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria