To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

ฉันจะสนับสนุนคนที่ได้รับการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร

การถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยประมาณหนึ่งในทุกๆห้าคนเคยประสบกับการทำร้ายทางเพศ ซึ่งมีบางอย่างที่ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือได้

การช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรุกรานทางเพศ

เมื่อมีคนมีประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ คนที่พวกเขาเลือกที่จะพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบาทสำคัญมาก สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นแหล่งสำคัญของการสนับสนุนและความช่วยเหลือ มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรจัดการอย่างไร และคุณอาจจะกังวลว่าอาจจะทำผิดพลาด มีบางสิ่งที่ง่ายที่คุณสามารถทำได้และข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการจัดการ นอกจากนี้ยังมีความเป็นมืออาชีพพร้อมช่วยด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำร้ายทางเพศคุณสามารถอ่าน การถูกล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร?

การขอความช่วยเหลือ

การบริการช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับคนที่เพิ่งถูกทำร้ายทางเพศ และผู้ที่ให้การสนับสนุน รายละเอียดของบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศที่อยู่ใกล้เคียงสามารถ หาได้ที่นี่ [เป็นภาษาอังกฤษ] บริการส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงล่ามและความสนับสนุนนอกเวลาทำงานได้

1800RESPECT บริการโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกที่หนึ่ง

1800RESPECT ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับคนที่ประสบความรุนแรงทางเพศ และสำหรับครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่ให้ความสนับสนุนพวกเขา โทรศัพท์ 1800 737 732.

ควรทำอะไรบ้าง

การพูดคุยเกี่ยวกับการทำร้ายทางเพศอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเหยื่อ /ผู้รอดชีวิต  เรารู้ว่าเหยื่อ /ผู้รอดชีวิตหลายรายกลัวว่าจะไม่มีคนเชื่อพวกเขา  กลัวว่าเขาจะถูกตำหนิ หรือผู้ฟังประสบการณ์ของเขาไม่สนใจและเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ

หกขั้นตอนข้างล่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาความกลัวเหล่านี้ และสนับสนุนคนที่มีประสบการณ์ในการทำร้ายทางเพศ

ความเชื่อ

ถ้าใครบอกคุณว่า พวกเขาถูกทำร้ายทางเพศ บทบาทของคุณคือ เชื่อ สนับสนุน และช่วยเหลือให้พวกเขาสำรวจทางเลือกว่าจะทำอย่างไรต่อไป เป็นธรรมดาที่ท่านอาจจะตั้งถามคำถามมากมาย แต่การตั้งคำถามอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกละลาบละล้วง ดังนั้นขอให้ท่านฟังก่อนจะถาม

การฟัง

คนบางคนต้องการที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของเขาโดยทันที แต่บางคนก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้น การเสนอตัวที่จะฟังโดยไม่ขัดจังหวะและการตั้งใจฟังโดยไม่ถูกตัดสินเมื่อเหยื่อ / ผู้รอดชีวิตพร้อมที่จะพูดคุยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสนับสนุน

ช่วยสำรวจทางเลือก

การทำให้เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตตระหนักถึงสิทธิและทางเลือกของตน  ท่านก็ได้แสดงความยอมรับในสิทธิของเขาที่จะสามารถควบคุมได้มากที่สุดต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป  ท่านสามารถช่วยได้ด้วยการค้นหาเกี่ยวกับบริการและวิธีการใช้บริการ   ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจทำให้เป็นการยากสำหรับเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้ทันที  การช่วยเหลือเพื่อหาและเข้าถึงบริการอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตต้องการทำตามทางเลือกนี้

อย่ากล่าวโทษ

เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตไม่ควรถูกตำหนิโดยเด็ดขาด เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีวันยอมรับได้ ไม่ว่าคนๆหนึ่งจะแต่งกายอย่างไร ด้วยเรื่องวัฒนธรรม อายุ การใช้ยาเสพติด หรือเครื่องดื่มมึนเมา หรือมีความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามกับผู้ถูกทำร้าย สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุที่อนุโลมให้ใครก็ตามกระทำการล่วงละเมิดทางเพศกับอีกบุคคลหนึ่งได้

โปรดถามก่อนที่คุณจะสัมผัส

หลังจากการโจมตีทางเพศ บางคนไม่ต้องการสัมผัส เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องถาม ตัวอย่างเช่น : " จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะกอดคุณ? " ด้วยวิธีนี้คุณมีโอกาสน้อยที่จะเรียกความทรงจำอันเลวร้าย หรือทำให้เขาต้องประสบกับความเจ็บปวดซ้ำอีกเมื่อย้อนระลึกถึงการถูกทำร้าย

ยอมรับความรู้สึกของตัวเองและแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อตัวท่านเอง

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเสียใจ หรือโกรธ เมื่อคนที่ท่านรักต้องประสบกับเหตุการณ์รุณแรง และเจ๊บปวด ท่านควรยอมรับความรู้สึกของตนเองและแสวงหาความช่วยเหลือให้ตัวเอง ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถโทรถึง 1800RESPECT หรือคุยกับบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศ หรือแพทย์ของท่าน

ผลกระทบของการทำร้ายทางเพศ

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่สามารถช่วยให้เราสนับสนุนคนที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศ ผลกระทบของการถูกทำร้ายทางเพศอาจจะหลากหลายและรวมถึงผลกระทบทางกายภาพทางอารมณ์และจิตใจ เรารู้ว่าการถูกทำร้ายทางเพศส่วนใหญ่จะกระทำโดยคนที่เป็นที่รู้จักหรือให้ความไว้วางใจและดังนั้นผลกระทบจึงมักค่อยๆปรากฎให้เห็นในพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อน  การตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อความต้องการได้ทันทีของคนที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศอาจจะช่วยลดอันตรายให้เขาได้ การให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปในขณะที่เขากำลังฟื้นฟูก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ปัญหาเรื่องสุขภาพ

การสนับสนุนคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศอาจจะหมายถึงการพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ทางเพศ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ สิ่งที่เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตอาจจะกังวลรวมถึง

  • การตั้งท้อง

  • การติดเชื้อกามโรค (STIs)

  • ความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

  • ข้อวิตกกังวลเรื่องสุขภาพโดยทั่วไป

ผู้ประกอบการดูแลสุขภาพควรจะพิจารณาว่า ประสบการณ์ของการทำร้ายทางเพศจะอยู่เป็นเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตรู้สึกอย่างรุนแรงว่าตนไม่มีอำนาจควบคุมเหนือร่างกายตนเองอีกต่อไป การแทรกแซงใด ๆ กับพวกเขาต้องต้องคำนึงถึงการทำให้เขากลับมารู้สึกว่าตนเองมีอำนาจควบคุมเหนือร่างกายตัวเองได้อีกครั้ง และมีอำนาจในการตัดสินใจด้วย

การแจ้งความกับตำรวจ

ถ้าเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตต้องการแจ้งความเรื่องการถูกทำร้ายกับตำรวจ สิ่งที่สำคัญที่ควรจะพิจารณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคนช่วยอธิบายเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต เกี่ยวกับระบบการทำงาน และจะเป็นประโยชน์ในการจับประเด็นสำคัญด้วยวิธีที่ให้ความเคารพและเห็นใจกับผู้ที่ถูกทำร้าย วิธีนี้จะช่วยให้เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตรู้สึกมีอำนาจควบคุมและทางเลือกมากขึ้น

เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตอาจเลือกที่จะไม่แจ้งความกับตำรวจ หรือไม่ยอมให้มีการตรวจร่างกายทั่วไปหรือเพื่อหาหลักฐาน  นี่เป็นทางเลือกส่วนบุคคลและควรได้รับความเคารพ

ในออสเตรเลีย  ตำรวจปฏิบัติงานโดยเป็นอิสระจากกลุ่มศาสนาหรือกลุ่มการเมือง  ตำรวจทำตามหลักการ (กฎหมาย) อาญาซึ่งมีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าถึงได้ทางสาธารณะด้วยการเข้าไปในโฮมเพจของรัฐสภาแต่ละรัฐ  บทบาทของตำรวจคือการเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบสวนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแจ้งความใดๆเรื่องการถูกทำร้ายทางเพศ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อแจ้งความ

บริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่ ของท่านสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนการแจ้งความและการดำเนินการทางกฎหมายในรัฐหรือปริมณฑลของท่าน   ภาษากฎหมายและกระบวนการอาจเป็นเรื่องที่สับสน แต่ท่านสามารถขอให้เขาอธิบายเรื่องใดก็ตามที่ไม่ชัดเจนในภาษาง่ายๆได้  อย่าลังเลที่จะถามถ้ามีอะไรที่ท่านไม่เข้าใจ

เมื่อมีเด็กและผู้เยาว์เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อเด็กและผู้เยาว์ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ  คนที่พวกเขาคุยด้วยเป็นคนแรกอาจมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยให้เข้าถึงการคุ้มครองและความสนับสนุน และในการให้ “การปฐมพยาบาลทางอารมณ์ความรู้สึก”

ขอให้ท่านเข้าใจบทบาทตัวเองให้ชัดเจน  เด็กๆและผู้เยาว์ต้องการผู้ที่เชื่อถือได้ ต้องการการปลอบโยน และช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น   ในการเปิดเผยเรื่องราว เด็กและผู้เยาว์กำลังพึ่งพาท่านให้กระทำการเป็นตัวแทนของเขาเพื่อยุติการล่วงละเมิด

การกระทำทางเพศใดๆกับเด็กถือเป็นอาชญากรรมและสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ โทรไปที่เบอร์ 000

ถ้าท่านกำลังสนับสนุนเด็กหรือผู้เยาว์ที่ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ มีบริการที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

นอกเหนือจากการบริการที่ระบุไว้ข้างต้น ในหมวดทั่วไป แล้ว เมื่อมีเด็กและผู้เยาว์เกี่ยวข้องด้วย ก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องจำคำนึงถึง บริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่ของท่านหรือบริการคุ้มครองเด็กเป็นแหล่งข้อมูล และ ความสนับสนุน ในการสร้างความเข้าใจถึงทางเลือกและการวางแผนตอบโต้

ใครก็ตามที่วิตกกังวลเกี่ยวกับเด็ก ควรคุยกับบริการคุ้มครองเด็กในพื้นที่  ปัจจุบันนี้ทุกๆรัฐมี กฎหมายบังคับให้รายงาน กฎหมายเหล่านี้หมายความว่า คนในบางสาขาอาชีพมีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ต้องรายงานข้อวิตกกังวลใดๆกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าควรรายงานหรือไม่  ขอให้หยุดคิดและขอคำปรึกษา  ท่านสามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้เสมอ  เช่นบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่หรือหน่วยงานคุ้มครองเด็กในรัฐนั้น  สำหรับความช่วยเหลือ 1800RESPECT สามารถให้คำแนะนำในภาษาของท่านเกี่ยวกับการบังคับรายงาน  โปรดโทรถึง 1800 737 732

เมื่อให้การสนับสนุนเด็กและผู้เยาว์ที่ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ  บทบาทของท่านในฐานะผู้ใหญ่คือช่วยให้พวกเขาปลอดภัยและดำเนินการเพื่อยุติการล่วงละเมิด

 

เกี่ยวกับการวางแผนรักษาความปลอดภัย

การวางแผนรักษาความปลอดภัยคือหนทางการคิดและการพัฒนาแผนปฏิบัติการจริงเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น

เกี่ยวกับการวางแผนรักษาความปลอดภัย

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault