ฉันจะสนับสนุนคนที่ได้รับการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร

การถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยประมาณหนึ่งในทุกๆห้าคนเคยประสบกับการทำร้ายทางเพศ ซึ่งมีบางอย่างที่ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือได้

การช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรุกรานทางเพศ

การช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรุกรานทางเพศ

1800RESPECT

การช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกรุกรานทางเพศ

เมื่อมีคนมีประสบการณ์ความรุนแรงทางเพศ คนที่พวกเขาเลือกที่จะพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบาทสำคัญมาก สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานสามารถเป็นแหล่งสำคัญของการสนับสนุนและความช่วยเหลือ มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรจัดการอย่างไร และคุณอาจจะกังวลว่าอาจจะทำผิดพลาด มีบางสิ่งที่ง่ายที่คุณสามารถทำได้และข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยคุณในการจัดการ นอกจากนี้ยังมีความเป็นมืออาชีพพร้อมช่วยด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำร้ายทางเพศคุณสามารถอ่าน การถูกล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร?

การขอความช่วยเหลือ

การบริการช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับคนที่เพิ่งถูกทำร้ายทางเพศ และผู้ที่ให้การสนับสนุน รายละเอียดของบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศที่อยู่ใกล้เคียงสามารถ หาได้ที่นี่ [เป็นภาษาอังกฤษ] บริการส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงล่ามและความสนับสนุนนอกเวลาทำงานได้

1800RESPECT บริการโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกที่หนึ่ง

1800RESPECT ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้คำแนะนำและข้อมูลสำหรับคนที่ประสบความรุนแรงทางเพศ และสำหรับครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่ให้ความสนับสนุนพวกเขา โทรศัพท์ 1800 737 732.

ควรทำอะไรบ้าง

การพูดคุยเกี่ยวกับการทำร้ายทางเพศอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเหยื่อ /ผู้รอดชีวิต  เรารู้ว่าเหยื่อ /ผู้รอดชีวิตหลายรายกลัวว่าจะไม่มีคนเชื่อพวกเขา  กลัวว่าเขาจะถูกตำหนิ หรือผู้ฟังประสบการณ์ของเขาไม่สนใจและเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ

หกขั้นตอนข้างล่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาความกลัวเหล่านี้ และสนับสนุนคนที่มีประสบการณ์ในการทำร้ายทางเพศ

ความเชื่อ

ถ้าใครบอกคุณว่า พวกเขาถูกทำร้ายทางเพศ บทบาทของคุณคือ เชื่อ สนับสนุน และช่วยเหลือให้พวกเขาสำรวจทางเลือกว่าจะทำอย่างไรต่อไป เป็นธรรมดาที่ท่านอาจจะตั้งถามคำถามมากมาย แต่การตั้งคำถามอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกละลาบละล้วง ดังนั้นขอให้ท่านฟังก่อนจะถาม

การฟัง

คนบางคนต้องการที่จะเล่าถึงประสบการณ์ของเขาโดยทันที แต่บางคนก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้น การเสนอตัวที่จะฟังโดยไม่ขัดจังหวะและการตั้งใจฟังโดยไม่ถูกตัดสินเมื่อเหยื่อ / ผู้รอดชีวิตพร้อมที่จะพูดคุยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสนับสนุน

ช่วยสำรวจทางเลือก

การทำให้เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตตระหนักถึงสิทธิและทางเลือกของตน  ท่านก็ได้แสดงความยอมรับในสิทธิของเขาที่จะสามารถควบคุมได้มากที่สุดต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป  ท่านสามารถช่วยได้ด้วยการค้นหาเกี่ยวกับบริการและวิธีการใช้บริการ   ผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจทำให้เป็นการยากสำหรับเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้ได้ทันที  การช่วยเหลือเพื่อหาและเข้าถึงบริการอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตต้องการทำตามทางเลือกนี้

อย่ากล่าวโทษ

เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตไม่ควรถูกตำหนิโดยเด็ดขาด เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีวันยอมรับได้ ไม่ว่าคนๆหนึ่งจะแต่งกายอย่างไร ด้วยเรื่องวัฒนธรรม อายุ การใช้ยาเสพติด หรือเครื่องดื่มมึนเมา หรือมีความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามกับผู้ถูกทำร้าย สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุที่อนุโลมให้ใครก็ตามกระทำการล่วงละเมิดทางเพศกับอีกบุคคลหนึ่งได้

โปรดถามก่อนที่คุณจะสัมผัส

หลังจากการโจมตีทางเพศ บางคนไม่ต้องการสัมผัส เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องถาม ตัวอย่างเช่น : " จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะกอดคุณ? " ด้วยวิธีนี้คุณมีโอกาสน้อยที่จะเรียกความทรงจำอันเลวร้าย หรือทำให้เขาต้องประสบกับความเจ็บปวดซ้ำอีกเมื่อย้อนระลึกถึงการถูกทำร้าย

ยอมรับความรู้สึกของตัวเองและแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อตัวท่านเอง

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเสียใจ หรือโกรธ เมื่อคนที่ท่านรักต้องประสบกับเหตุการณ์รุณแรง และเจ๊บปวด ท่านควรยอมรับความรู้สึกของตนเองและแสวงหาความช่วยเหลือให้ตัวเอง ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถโทรถึง 1800RESPECT หรือคุยกับบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศ หรือแพทย์ของท่าน

ผลกระทบของการทำร้ายทางเพศ

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่สามารถช่วยให้เราสนับสนุนคนที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศ ผลกระทบของการถูกทำร้ายทางเพศอาจจะหลากหลายและรวมถึงผลกระทบทางกายภาพทางอารมณ์และจิตใจ เรารู้ว่าการถูกทำร้ายทางเพศส่วนใหญ่จะกระทำโดยคนที่เป็นที่รู้จักหรือให้ความไว้วางใจและดังนั้นผลกระทบจึงมักค่อยๆปรากฎให้เห็นในพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อน  การตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อความต้องการได้ทันทีของคนที่มีประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศอาจจะช่วยลดอันตรายให้เขาได้ การให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปในขณะที่เขากำลังฟื้นฟูก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ปัญหาเรื่องสุขภาพ

การสนับสนุนคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์การถูกทำร้ายทางเพศอาจจะหมายถึงการพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือ ทางเพศ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ สิ่งที่เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตอาจจะกังวลรวมถึง

  • การตั้งท้อง

  • การติดเชื้อกามโรค (STIs)

  • ความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

  • ข้อวิตกกังวลเรื่องสุขภาพโดยทั่วไป

ผู้ประกอบการดูแลสุขภาพควรจะพิจารณาว่า ประสบการณ์ของการทำร้ายทางเพศจะอยู่เป็นเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตรู้สึกอย่างรุนแรงว่าตนไม่มีอำนาจควบคุมเหนือร่างกายตนเองอีกต่อไป การแทรกแซงใด ๆ กับพวกเขาต้องต้องคำนึงถึงการทำให้เขากลับมารู้สึกว่าตนเองมีอำนาจควบคุมเหนือร่างกายตัวเองได้อีกครั้ง และมีอำนาจในการตัดสินใจด้วย

การแจ้งความกับตำรวจ

ถ้าเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตต้องการแจ้งความเรื่องการถูกทำร้ายกับตำรวจ สิ่งที่สำคัญที่ควรจะพิจารณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคนช่วยอธิบายเหยื่อ/ผู้รอดชีวิต เกี่ยวกับระบบการทำงาน และจะเป็นประโยชน์ในการจับประเด็นสำคัญด้วยวิธีที่ให้ความเคารพและเห็นใจกับผู้ที่ถูกทำร้าย วิธีนี้จะช่วยให้เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตรู้สึกมีอำนาจควบคุมและทางเลือกมากขึ้น

เหยื่อ/ผู้รอดชีวิตอาจเลือกที่จะไม่แจ้งความกับตำรวจ หรือไม่ยอมให้มีการตรวจร่างกายทั่วไปหรือเพื่อหาหลักฐาน  นี่เป็นทางเลือกส่วนบุคคลและควรได้รับความเคารพ

ในออสเตรเลีย  ตำรวจปฏิบัติงานโดยเป็นอิสระจากกลุ่มศาสนาหรือกลุ่มการเมือง  ตำรวจทำตามหลักการ (กฎหมาย) อาญาซึ่งมีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าถึงได้ทางสาธารณะด้วยการเข้าไปในโฮมเพจของรัฐสภาแต่ละรัฐ  บทบาทของตำรวจคือการเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบสวนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแจ้งความใดๆเรื่องการถูกทำร้ายทางเพศ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อแจ้งความ

บริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่ ของท่านสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนการแจ้งความและการดำเนินการทางกฎหมายในรัฐหรือปริมณฑลของท่าน   ภาษากฎหมายและกระบวนการอาจเป็นเรื่องที่สับสน แต่ท่านสามารถขอให้เขาอธิบายเรื่องใดก็ตามที่ไม่ชัดเจนในภาษาง่ายๆได้  อย่าลังเลที่จะถามถ้ามีอะไรที่ท่านไม่เข้าใจ

เมื่อมีเด็กและผู้เยาว์เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อเด็กและผู้เยาว์ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ  คนที่พวกเขาคุยด้วยเป็นคนแรกอาจมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยให้เข้าถึงการคุ้มครองและความสนับสนุน และในการให้ “การปฐมพยาบาลทางอารมณ์ความรู้สึก”

ขอให้ท่านเข้าใจบทบาทตัวเองให้ชัดเจน  เด็กๆและผู้เยาว์ต้องการผู้ที่เชื่อถือได้ ต้องการการปลอบโยน และช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น   ในการเปิดเผยเรื่องราว เด็กและผู้เยาว์กำลังพึ่งพาท่านให้กระทำการเป็นตัวแทนของเขาเพื่อยุติการล่วงละเมิด

การกระทำทางเพศใดๆกับเด็กถือเป็นอาชญากรรมและสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ โทรไปที่เบอร์ 000

ถ้าท่านกำลังสนับสนุนเด็กหรือผู้เยาว์ที่ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ มีบริการที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

นอกเหนือจากการบริการที่ระบุไว้ข้างต้น ในหมวดทั่วไป แล้ว เมื่อมีเด็กและผู้เยาว์เกี่ยวข้องด้วย ก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องจำคำนึงถึง บริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่ของท่านหรือบริการคุ้มครองเด็กเป็นแหล่งข้อมูล และ ความสนับสนุน ในการสร้างความเข้าใจถึงทางเลือกและการวางแผนตอบโต้

ใครก็ตามที่วิตกกังวลเกี่ยวกับเด็ก ควรคุยกับบริการคุ้มครองเด็กในพื้นที่  ปัจจุบันนี้ทุกๆรัฐมี กฎหมายบังคับให้รายงาน กฎหมายเหล่านี้หมายความว่า คนในบางสาขาอาชีพมีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ต้องรายงานข้อวิตกกังวลใดๆกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าควรรายงานหรือไม่  ขอให้หยุดคิดและขอคำปรึกษา  ท่านสามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้เสมอ  เช่นบริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทางเพศในพื้นที่หรือหน่วยงานคุ้มครองเด็กในรัฐนั้น  สำหรับความช่วยเหลือ 1800RESPECT สามารถให้คำแนะนำในภาษาของท่านเกี่ยวกับการบังคับรายงาน  โปรดโทรถึง 1800 737 732

เมื่อให้การสนับสนุนเด็กและผู้เยาว์ที่ประสบกับการถูกทำร้ายทางเพศ  บทบาทของท่านในฐานะผู้ใหญ่คือช่วยให้พวกเขาปลอดภัยและดำเนินการเพื่อยุติการล่วงละเมิด

 

เกี่ยวกับการวางแผนรักษาความปลอดภัย

การวางแผนรักษาความปลอดภัยคือหนทางการคิดและการพัฒนาแผนปฏิบัติการจริงเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น

เกี่ยวกับการวางแผนรักษาความปลอดภัย

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault